Kocioł żeliwny

wymagania dotyczące skuteczności efektywności i emisji dla urządzeń na paliwo stałe są aktualnie egzekwowane ? Teraz urządzenia na paliwo stałe oferowane do sprzedaży na rynku winny powinny realizować minimalne limity sprawności brutto równe 65%, gdy działają z oryginalną mocą cieplną urządzenia, w połączeniu z aktualnymi standardami ogólnoświatowego rozporządzenia w tej branży Kocioł ecodesign na pellet Celem jest tutaj zapewnienie , że każda nowa tudzież zamienna instalacja urządzenia na paliwo stałe nie zmniejszy znacząco pełnych plusów zastosowania energii i skuteczności Kocioł żeliwny W przypadku sprzętów grzewczych typu kocioł na paliwo stałe, czy na pellet, ta granica skuteczności będzie zwiększona do 70%, w większości przypadków ze względu na większy poziom kontroli związany z sprzętami spalającymi pellet Mały kocioł na pellet Wskazane limity emisji dla sprzętów mogą być określone w normach odnoszących się do opcji budowlanych, które współcześnie określają maksymalny limit emisji dla CO w odniesieniu do 12 500 mg/m3. Obecne normy produkcyjne nie gwarantują obecnie maksymalnego wymogu emisji dla pozostałych zawiesin. Co więc ściśle to ujmując zmieni się gdy w grę wejdzie kocioł ecodesign na pellet? Od 1 stycznia 2022 r. wszelkie urządzenia do ogrzewania pomieszczeń na paliwo stałe powinny zostać poddane innym testom w celu wykazania , że wypełniają one sprawność sezonową i pewne ograniczenia emisji określone w normach dotyczących ecodesignu. Obejmie to drastyczne zmniejszenie minimalnego limitu emisji CO widoczne w tym miejscu powyżej, przy czym dostępne tutaj nowe nakazane limity mogą być podsumowane nieco inaczej. Jak widać , wdrożenie tych nowych limitów wydajności i emisji znacznie wspiera uznaną przez rząd możliwość poprawy sposobu, w jaki urządzenia na paliwo stałe mogą sobie poradzić w codziennym użytkowaniu w kontekście kompleksowej sprawności i wariantu emisji.

Opracowano przez: Anastazja

Oferta